Nieuws

Jeugdwerking FC Mariekerke – KSK Sint-Amands

Opzet

In de afgelopen weken hebben de jeugdbesturen van de twee voetbalploegen KSK Sint-Amands en FC Mariekerke een ambitieus samenwerkingsplan uitgewerkt.  Ten gevolge hiervan werd op woensdag 14 maart een princiepsakkoord bereikt voor de oprichting van een gezamenlijke “Jeugdwerking FC Mariekerke – KSK Sint-Amands”.  Hiermee willen de clubs de krachten bundelen om kwalitatief voetbal op gewestelijk en (inter)provinciaal niveau aan te bieden aan de vele jonge spelers in onze regio.  In de komende weken zullen beide jeugdbesturen de details van dit samenwerkingsplan verder uitwerken en worden in samenspraak met de trainers de praktische afspraken vastgelegd.

 

Organisatie

Organisatorisch behouden beide clubs hun identiteit maar komt de “Jeugdwerking FC Mariekerke – KSK Sint-Amands” onder leiding van een overkoepelend overlegorgaan dat bestaat uit jeugdbestuursleden van beide clubs.  De beide clubs houden zelf een eigen TVJO aan, net zoals een eigen jeugdbestuur voor de reeds bestaande evenementen.  Vanaf komend seizoen gaat de samenwerking ook visueel duidelijk worden door middel van een nieuw trainingspak dat de kleuren blauw-rood-wit zal hebben. Zo worden de kleuren van de twee clubs samengevoegd.  Een nieuw logo wordt in eerste instantie niet voorzien.

 

Doorstroming talenten

Door de handen in elkaar te slaan, hebben de twee jeugdbesturen de duidelijke ambitie om de doorstroming van de vele talentvolle jeugdspelers in de toekomst beter te begeleiden.  In een eerste fase zal er gestart worden met gewestelijk voetbal om op termijn ook (inter)provinciaal voetbal aan te bieden. FC Mariekerke heeft momenteel een samenwerkingsakkoord met KSV Temse dat in Tweede Klasse Amateurs uitkomt.  Dit akkoord zal volgend seizoen hernieuwd worden en tevens zal KSK Sint-Amands een gelijkaardig samenwerkingsakkoord met KSV Temse ondertekenen.

boven vlnr : Rachid El Habti (jeugdtrainer FCM) – Raf Joosten (TVJO FCM) – Bert Tierens (TVJO KSKSA)
onder vlnr : Frans Croes (Jeugdbestuurslid FCM) – Eddy Van den Bossche (Jeugdvoorzitter FCM) – Koen Callebaut (Jeugdvoorzitter KSKSA) – Frederik Vandenberghe (Voorzitter KSKSA)

 

Voor jeugdspelers met interesse of voor meer informatie omtrent deze samenwerking kunt u zich steeds richten tot: 

Eddy Van den Bossche eddy.vandenbossche1@skynet.be of Koen Callebaut koen.callebaut1@skynet.be