Nieuws

Aankondiging Koninklijke titel

Beste sympathisant,

Onze club werd gesticht op 19 december 1966.  Vorig jaar werd naar aanleiding van ons 50 jarig bestaan dan ook het dossier ingediend om het predicaat “Koninklijke” aan te vragen. Hierbij moet aan volgende criteria voldaan worden: goed beheer, het nastreven van een niet-winstgevend doel, vitaliteit en bestendigheid van de verenging.

Hieraan werd door het Koninklijk Paleis een gunstig gevolg gegeven, hetgeen ons bevestigd werd op dinsdag 21 november.

Het bestuur van KSK Sint-Amands is dan ook fier u te kunnen melden dat wij vanaf heden de titel “Koninklijke” mogen voeren.

Bekijk hier de brief van Zijne Majesteit

Frederik Vandenberghe,
Voorzitter KSK Sint-Amands