TVJO

TVJOAdjunct TVJO
Bert TierensMarc Dekiere

 

Plaats binnen de organisatie:

De TVJO leidt de sportieve jeugdopleiding en is voor alle geledingen binnen de vereniging een aanspreekpunt.
Tevens is de TVJO een aanspreekpunt voor externe instanties die een belangrijke invloed hebben op de ontwikkeling van de jeugdspelers: de school, de KBVB, andere verenigingen ….

 

Taken & Bevoegdheden: de TVJO

1) Sportief:

 • formuleert de voetbal en opleidingsvisie
 • is verantwoordelijk voor het opleidingsplan, de verspreiding ervan en de implementatie
 • is ook verantwoordelijk voor de bewaking ervan en de evaluatie
 • zorgt voor uniformiteit binnen de ploegen en tussen de ploegen onderling
 • woont regelmatig trainingen en wedstrijden bij, waardoor hij zicht heeft op de naleving van het leerplan. Zo heeft hij zicht op de interne scouting en kan hij de evolutie van de jeugdspelers waarnemen
 • is verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van tornooien in de club
 • evalueert op het einde van het seizoen met het Jeugdbestuur en de trainers
 • stimuleert trainers tot het volgen van opleidingen, bijscholingen, symposia, …

2) Organisatorisch:

 • leidt de trainersvergaderingen en bepaalt de agendapunten.
 • organiseert samen met de Jeugdvoorzitter de startvergadering bij het begin van een nieuw seizoen.
 • organiseert samen met de trainers de evaluatiemomenten tijdens en na het seizoen.
 • geeft leiding aan zijn medewerkers, en streeft ernaar om met een gemotiveerd team de vooropgestelde doelstellingen te realiseren.
 • neemt de eindverantwoordelijkheid bij het samenstellen van de kernen.
 • stelt een jaarplanning op (wedstrijden, tornooien, trainingen …)
 • stimuleert en organiseert alle interne en externe opleidingsfaciliteiten

3) Communicatie:

 • woont de vergaderingen bij met de Gemeentelijke sportraad, de KBVB, Voetbal Vlaanderen, …
 • onderhoudt de contacten met de medewerkers en voert discussies die bijdragen tot een gunstig sociaal klimaat binnen de vereniging.
 • bouwt externe relaties uit, teneinde het imago en de concurrentiepositie van de jeugdopleiding te handhaven en verder te ontwikkelen.
 • zorgt voor de interne communicatie, onderhoudt nauwe contacten met de trainers enerzijds (trainersvergaderingen) en legt anderzijds verantwoording af aan het jeugdbestuur, waar hij ook deel van uitmaakt
 • treedt op als gesprek- en discussiepartner binnen het sportieve management van de vereniging

 Criteria:

 • minimum UEFA-B diploma of diploma TVJO
 • sporttechnisch inzicht, organisatietalent en leidinggevende capaciteiten
 • communicatief sterk
 • begaan met de algemene opvoeding en de ontplooiing van jongeren